Hem » Galleri » Christina Larsson & Jon Olofsson, keramik & järnsmide

Christina Larsson & Jon Olofsson, keramik & järnsmide

Ur skog

29 aug. - 20 sept. 2015

Vernissage Lördag 29 aug. kl 10-16. Christina Larsson & Jon Olofsson finns på plats i galleriet hela dagen.

De två vännerna Christina Larsson, keramiker, och Jon Olofsson, konstsmed, strålar samman i Kaleidos galleri under rubriken ”Ur skog”. Båda är födda i Norrland (Västerbotten respektive Hälsingland) och är präglade av landskapens natur och geografi. Temat har valts som en hyllning till Skogen och de möjligheter den förser oss med i form av material, frihet och formrikedom.

Med reliefer i tunt genomlyst porslin har Christina Larsson gestaltat en bit av det kulturarv som skogen kan vara för oss människor. Stigar, bär- och svampställen, vedinsamlingsområden, vattenhål och märkliga platser med rara växter där själen kan få ro. Allt detta ärvs över generationer. Genom den svenska allemansrätten kan varje invånare i Sverige känna sig som delaktig och delägare av Skogen. Tack vare detta anses svenskarna vara ett av de mest naturälskande folken i världen. Och tack vare detta är också sorgen svår att bära när Skogen man kände en dag reduceras till ett hygge, en skogsåker tom på träd och uppriven som en krigsskådeplats.
Med hjälp av barkavtrycken i porslin har Christina dokumenterat ett antal träd som växer längs välbesökta stigar i Västerbotten och Uppland och bearbetat sin egen oro för nästa skog som faller.

Jon Olofssons ljuskronor och skulpturer hämtar sina former från trädgrenar, blad och växtlighet. En del saker målar han i kraftiga färger.
”Jag tycker om den smidda ytan, men färg ger ytterligare endimension och gör att formen träder fram.”
Numera arbetar han allt mindre med brukssaker och låter skulpturerna ta mer utrymme.
”Jag är upplärd i en tradition där hantverksskickligheten är viktigast och det färdigsmidda ska stämma exakt med skisserna man gjort. Men på sistone har jag börjat smida mer förutsättningslöst och vara öppen för vart det hela kan ta vägen.”

Christina Larsson, som är medlem i Kaleido sedan starten år 2000, bor och verkar i Uppland halva året och i Umeå den andra halvan. Hon är utbildad på Capellagården men har även en bakgrund som arkeolog. Bland hennes många uppdrag kan nämnas gästlärare i äldre keramiska tekniker på Bäckedals folkhögskola sedan femton år och utställningsproducent för ”Slöjd är livet” på Upplandsmuseet 2015.
Jon Olofsson var tidigare verksam i Uppsala men bor sedan 5 år utanför Göteborg. Sin utbildning fick han som lärling hos mästersmeden Lars Mattsson i Alunda. Jon har bl a utfört en ljusbärare, ritad av Olof Hellström, i Uppsala Domkyrka och varit ansvarig lärare på på Sätergläntans smidesutbildning. I november kommer frimärken med en av Jons ljuskronor som motiv.
Se även www.keramikerchristinalarsson.nu och www.jonolofsson.se