Hem » Galleri » Christina Larsson, svartbränd keramik och vitt porslin

Christina Larsson, svartbränd keramik och vitt porslin

Skogsbrand

7 feb. – 1 mars 2009

Utställningen har uppstått ur fascinationen över den brutala och samtidigt livgivande cykel som en skogsbrand innebär.

En skogsbrand kan vara en hemsk tragedi för oss människor. Stora värden går förlorade och en del mister sina hem. Även skogens djur som vädrar branden springer för sina liv.

Ur naturens och mångfaldens synvinkel är skogsbranden däremot en förutsättning för många arters överlevnad. Ett brandfält är ett fantastiskt skafferi för insekter – med dom kommer fåglarna – och genom det näringsrika brandlagret skjuter skygga, konkurrenssvaga växtarter upp vars frön legat i sömn i årtionden och väntat.

En av de märkligaste förmånstagarna är Sotsvart praktbagge – en skalbagge vars latinska namn översätts till ”den som älskar svart” – vilken är beroende av stark värme för sin reproduktion. Baggen har utvecklade IR-organ och kan känna av en skogsbrand på tiotals mils avstånd. Så snart elden brunnit ut flyger baggarna in över brandfältet och letar efter en partner att para sej med. Jakten måste gå snabbt eftersom marken svalnar men som en extra chans finns myrstackarna! Myrorna bygger sina stackar neråt liksom uppåt och i det kompakta bygget pyr glöden i veckor och kan tjäna som datingplatser åt de pilska baggarna.

I och med skogsbolagens effektiva brandövervakning och brandbekämpning har det blivit tufft för växter och djur som är beroende av skogsbränder. Idag diskuterar våra naturvårdare om man ska återinföra hyggesbränning för den biologiska mångfaldens skull och för att föryngra skogen på ett sätt som liknar naturens eget.

Utställningen Skogsbrand är en undersökande resa genom tragedin, brandprocessen och det svarta, fram till det nya spröda livet.

Christina Larsson är medlem i Kaleido. Se mer på www.keramikerchristinalarsson.nu.