Hem » Galleri » Kaleidos stipendiat 2012: Adina Almén, textil

Kaleidos stipendiat 2012: Adina Almén, textil

Osiris hemliga liv

10 mars - 7 april 2012

Vernissage: Lördag 10 mars kl 10-16.

Sedan 2002 delar Kaleido varje år ut ett stipendium för att bana väg för det nya inom konsthantverket och för att ge det nya konsthantverket en god start och en plats att visa sig. Berättigade att söka är alla som är under utbildning på en eftergymnasial konst-/konsthantverks-/design-skola eller som utexaminerades från en sådan för högst tre år sedan.

Årets Kaleidostipendiat heter Adina Almén.

Stipendiejuryn har den här gången bestått av Kerstin Wickman, professor emerita i design- och konsthantverkshistoria, Konstfack, samt Kaleidos utställningsintendenter Elisabet Berg och Sigrid Ingela Halvarsson.

Juryns motivering:
Textilkonstnären Adina Almén tilldelas Kaleidos stipendium för att hon visar en stor känsla för såväl de textila möjligheterna som den värld hon utforskar. Inspirationen hämtar hon från naturliga fraktaler, frökapslar, kokonger och nervtrådar. Hennes inträngande i naturen är subtilt och poetiskt. Den skulpturala och grafiska formvärld hon skapar manar i sin tur betraktaren till djupare studier.

I en mängd textila material och tekniker gestaltar hon både skörheten och styrkan i naturen, där varje komponent i sig kan upplevas som bräcklig men där kraften ligger i en upplevelse av organisation i kaoset och en livskraftig uppbyggnad.

En stor del av det som visas i utställningen är hämtat från hennes examensarbete, men under de senaste månaderna har hon vidareutvecklat temat och arbetat mer tvådimensionellt och mönsterinriktat.

”Jag tycker det är spännande att leka med skala, jämföra mikro med makro och hitta likheter mellan bakterieodlingar och kustlinjer, floddeltan och uppförstorad benstruktur. Genom upprepningar med förskjutningar och oregelbundenheter vill jag skapa strukturer och mönster.”

Osiris i utställningens titel syftar på en planet, belägen 150 ljusår från Jorden, där man 2004 upptäckte syre och kol i atmosfären. Det var första gången forskare kunde identifiera gaser i atmosfären kring en planet som ligger många ljusår bort. Upptäckten betydde att det är möjligt att hitta en planet med en atmosfär som möjliggör liv.

Adina Almén är född 1985 och bosatt i Uppsala. Våren 2011 tog hon sin kandidatexamen på Stenebyskolans program Textil – kläder – formgivning. Efter examen har hon bl a arbetat fram en kollektion barnkläder (säljs på http://madebyadina.bigcartel.com ) och sytt filmkostymer för Effektstudion i Stockholm.

Se mer på www.adina.portfoliobox.net och www.adinaalmen.blogspot.com