Hem » Galleri » Elva av Kaleidos medlemmar visar förslag till offentliga gestaltningar avsedda för sjukhusmiljö

Elva av Kaleidos medlemmar visar förslag till offentliga gestaltningar avsedda för sjukhusmiljö

Livsviktigt

14 februari - 8 mars 2015

Vernissage: Lördag 14 februari kl 10-16. Några av de medverkande konstnärerna finns på plats i galleriet under dagen.

Just nu pågår tidernas största om- och tillbyggnad av Uppsala Akademiska Sjukhus. Under perioden 2013-2020 tillkommer 58.000 kvadratmeter vilket motsvarar ytterligare ett halvt UAS. Samtidigt renoveras och moderniseras 100.000 gamla kvadratmeter.
Enligt reglerna ska 1 % av kostnaderna vid ny-, om- och tillbyggnad avsättas till konstnärliga gestaltningar (eller konstnärliga utsmyckningar som det tidigare kallades). Uppsala läns landsting beställer alltså ganska mycket konst för närvarande.
”Målen för landstingets kulturpolitik är ett rikare konstliv av hög kvalitet, en ökad kulturell delaktighet och en attraktivare livsmiljö.” (från Uppsala läns landstings hemsida).

Elva av Kaleidos medlemmar visar i denna utställning förslag till offentliga gestaltningar. De är främst avsedda för sjukhusmiljö, men kan också fungera i andra typer av miljöer. Med skisser, modeller och materialprover visualiserar de deltagande konstnärerna sina idéer.

Några exempel på vad som visas:
Annica Danielsson Almén har blästrat glas och använt växter från Ekebydalen och Hågadalen. Växterna är så kallade ruderatväxter, dvs sådana som lätt självsår sig och fyller ut tomma ytor. De flesta av dem betraktas som ogräs, men en del används också traditionellt som läkeörter.
Cecilia Levy ville skapa något lätt och luftigt som kan ge många associationer. Hon tänker sig en hel grupp med hängande bulliga moln byggda av små bokpappersbitar och klister.
Heidi Hammarling, som annars arbetar med silversmide, har gått upp i format. Med plasmaskärare och MIG-svets har hon framställt träd och andra naturformer i järnplåt.
Christina Larsson har gjort barkavgjutningar på ålderstigna träd och skapat genomlysliga porslinsreliefer. Med detta vill hon gestalta känslan av att ingå i ett historiskt förlopp där man brukar och förvaltar sköra värden som gammal skog och unika kulturlandskap.

Följande Kaleido-medlemmar deltar i utställningen:
– Annica Danielsson Almén
– Cecilia Levy
– Charlotte Melander
– Christina Larsson
– Elisabet Berg
– Heidi Hammarling
– Josefin Friberg
– Katarina Persson
– Lena Billingskog
– Pia Ulfendahl
– Sigrid Ingela Blom