Hem » Galleri » Larsson United (Catarina och P-O Larsson), textila ljuselement, träskulpturer och grafik

Larsson United (Catarina och P-O Larsson), textila ljuselement, träskulpturer och grafik

Glänta

23 okt. - 21 nov. 2004

Larsson United är ett samarbetsprojekt mellan makarna Catarina Larsson och P-O Larsson, som är bosatta och verksamma i Löt utanför Enköping.

”Vi har försökt komma förbi den traditionella uppdelningen mellan konst och formgivning. Vi bidrar i varandras arbeten även när var och en av oss håller på med sitt eget. Nu vill vi se vad som händer just i samarbetssituatuionen, vad som kan förena de individuella språken till något nytt och oväntat för oss båda. Vi vill också knyta ihop det grafiskt svart-vita – vi jobbar ju båda ganska stramt.”

Catarina Larsson, född 1958, är textilformgivare/konstnär, utbildad vid bl.a. Textilhögskolan i Borås och Handarbetets Vänner. Hon har också många års erfarenhet som bl.a. inredare på IKEA.

Catarina experimententerar med textilen, provar sig fram med material som papperssnören, vadmal och organza. Hon tråcklar, väver, klipper och knyter, alltid nyfiken och entusiastisk. Den här gången har hon fört in ljuset som en komponent i verken. På Formex-mässan för ett par månader sedan gjorde hon succé med sina textila ljuselement. I utställningen hos Kaleido har hon jobbat vidare med samma tema. ”Textila skulpturer med belysningsfunktion!” säger hon själv.

P-O Larsson, född 1955, är konstnär utbildad vid bl.a. Konsthögskolan. Han arbetar främst med grafik men även med skulptur, teckning och målning. 2002-03 var han dessutom konstnärlig ledare på Grafikens Hus i Mariefred.

P-O är en stilsäker grafiker och skulptör med ett förenklat och avskalat formspråk. Gränserna är flytande mellan föreställande och ickeföreställande. Bilder som vid första anblicken tycks föreställa något visar sig vara abstrakta, och föreställande figurer kan vara stiliserade intill gränsen för det abstrakta. Ingenting är givet av det man ser i hans bilder.

”I flera år har vi funderat på möjligheten att göra en utställning i Kaleidos galleri, rummet tilltalar oss. Vi är intresserade av rumslig gestaltning och att skapa olika miljöer, både ute och inne. Denna gång blir det inomhus…”