Hem » Galleri » Kaleidos stipendiat 2010: Material Girls (Moa Lönn, Maria Johansson och Joanna Günther)

Kaleidos stipendiat 2010: Material Girls (Moa Lönn, Maria Johansson och Joanna Günther)

Klet, konstruktivism och rosa fantasier

6 mars - 1 april 2010

Kl 13 på vernissagedagen talar kulturdirektör Sten Bernhardsson, chef för Uppsala kommuns kulturkontor, och överräcker Kaleidos pris till stipendiaten och utställaren Material Girls, dvs Moa Lönn, Maria Johansson och Joanna Günther.

Sedan 2002 delar Kaleido varje år ut ett stipendium för att bana väg för det nya inom konsthantverket och för att ge det nya konsthantverket en god start och en plats att visa sig. Berättigade att söka är alla som är under utbildning på en eftergymnasial konst-/konsthantverks-/design-skola eller som utexaminerades från en sådan för högst tre år sedan.

Årets Kaleidostipendiat heter Material Girls, en grupp bestående av de tre konsthantverkarna Moa Lönn, Maria Johansson och Joanna Günther.

Juryn har denna gång bestått av Susanne Helgeson, journalist, författare och tidigare redaktör för Form Designtidskriften, samt Kaleidos utställningsintendenter Elisabet Berg och Annica Danielsson Almén.

Juryns motivering är följande:

Material Girls tilldelas Kaleidos stipendium för sitt modiga sökande som ger nya perspektiv på de alldagliga tingen. De tre medlemmarna i Material Girls representerar tre helt olika stilar som lite grovt kan beskrivas som klet, konstruktivism och rosa fantasier. När dessa tre starka unika uttryck går samman skruvas verkligheten några varv och våra blickar skärps. Med keramik och glas i fokus lyfter Material Girls fram såväl det triviala som det lustfyllda i vardagens scenografi.

I sin utställning hos Kaleido kommer Material Girls främst att visa delar av sina examensarbeten från Konstfack:

Moa Lönns kladdiga leranimationer blir till någonting nytt när de genom illusoriska projektioner sammanfogas med keramiska skulpturer. Maria Johanssons strikta föremål, som vid en första anblick ser ut som vanliga praktiska ting i ett hem, visar sig vid en närmare granskning vara fullkomligt ofunktionella. Joanna Günthers minnen av farmodern har omvandlats till objekt som lyfts fram på pärlhalsbandsliknande piedestaler.

Material Girls, dvs Moa Lönn, Maria Johansson och Joanna Günther, är alla födda 1979. De tog magisterexamen på Konstfack 2008 (Joanna) respektive 2009 (Moa och Maria) och är bosatta i Stockholm.

Se mer på www.materialgirls.se