Hem » Galleri » Katarina Persson, keramik

Katarina Persson, keramik

Jord, luft, eld & vatten

2 - 24 februari 2002

I utställningen hos Kaleido hyllar Katarina Persson de fyra elementen:

JORD LUFT ELD OCH VATTEN.

”I mitt arbete som keramiker finns en stark närhet till de fyra elementen. I Jorden finns Leran som jag arbetar med. Leran måste innehålla en viss mängd Vatten för att kunna bearbetas. Luften torkar Leran så att den sedan kan brännas av Elden.”

Katarina Persson har sina rötter i bruksgodset men har med tiden kommit in alltmer på kakel, tegel och skulptur. Hon använder sig ofta av grundformer och geometriska former som hon utforskar och experimenterar fram t.ex. reliefkakel av. Genom att mångfaldiga en enkel form med hjälp av gipsformar skapar hon nya möjligheter. Hon använder sig av flera olika sorters bränningstekniker och arbetar gärna med raku (en gammal japansk bränningsteknik).

Under våren 2000 inledde hon ett samarbete med Skånska gruvan vid Skansen i Stockholm för att delta vid renoveringsarbetet av tegelornament, tegel och kolonner. Det omfattande arbetet var färdigt för invigning september 2001.