Hem » Galleri » Järnsommar

Järnsommar

Annapia Johansson, Jan-Erik Brask, Jon Olofsson, Peter Mol, Richard Svanström, Susanna Bäckström, Tobias Birgersson, Ulrika Aneer och Peter Johnsson (medlem)

9 juni - 26 augusti 2001

Järn ligger rätt i tiden. Järnet har fått en renässans och intresset för järnsmide verkar större än någonsin. Kaleido har bjudit in åtta unga konstsmeder och visar i sommar några av deras senaste arbeteten. Så gott som alla deltagande i utställningen har gått eller går på Stenebyskolan (undantaget är Uppsalasmeden Jon Olofsson).

Stenebyskolan i Dals Långed är Nordens enda konstsmidesutbildning på högskolenivå. Formellt hör man till HDK (designhögskolan) i Göteborg, men arbetar i stort sett fristående. Man erbjuder en treårig utbildning som ger kandidatexamen och en tvåårig påbyggnad som ger magisterexamen (Master of Fine Arts). Tyngdpunkten i utbildningen är lagd på designen och det konstnärliga arbetet. Förutom smidesutbildningen har skolan även 120-poängsutbildningar inom trä och textil, samt tvååriga förberedande utbildningar.

Hasse Winberg, professor i konstsmide på Stenebyskolan, bekräftar att intresset för smide ökat de senaste åren. – Kanske ökar intresset för konstsmide också i takt med att utövarna blir fler och skickligare – våra elever är otroligt duktiga.

Hasse Winberg berättar om planerna för framtiden: – Vi skulle vilja anlägga ett nordiskt smidescentrum här i Dals Långed. Vi har redan nu högskoleutbildningen och en fin konsthall. Vi vill jobba vidare med fler utställningar samt kunskapsspridning i form av t.ex. symposier och workshops. Det skall vara ett aktivt nordiskt smidescentrum med rikt internationellt utbyte! För dessa planer finns nu ett starkt stöd inom regionen, men mycket hänger på vem eller vilka som anställs i projektet…

De flesta av utställarna i Kaleidos sommarutställning ”Järnsommar” har valt att visa större, unika verk. I utställningen återfinns bl.a. skulpturer, ljuskronor, fat, vaser, golvljusstakar och en grind.

Deltagande konstsmeder:
Annapia Johansson
Jan-Erik Brask
Jon Olofsson
Peter Mol
Richard Svanström
Susanna Bäckström
Tobias Birgersson
Ulrika Aneer
Dessutom visar Peter Johnsson (medlem i Kaleido) exempel på svärdssmide, gjort efter historiska förebilder. Peter ställer också ut rekonstruktioner av svärd och andra föremål på Historiska Museet och Birka i sommar.