Hem » Nyheter » Föredrag med Mårten Medbo

Föredrag med Mårten Medbo

Keramikern Mårten Medbo berättar om sin doktorsavhandling ”Lerbaserad erfarenhet och språklighet” och visar bilder

Torsdag 30 mars kl 18.30 på Kaleido

****************************
Fritt inträde.
Kaffe/te, kakor & smörgåsar finns att köpa.
Föranmälan senast onsdag 29/3 till info@kaleido.nu
****************************

Ser man språk som ett medel för att förmedla information, är lerbaserad språklighet lika självklart som kroppsspråk, maktspråk eller barnspråk. Det menar Mårten Medbo i sin doktorsavhandling ”Lerbaserad erfarenhet och språklighet”. Avhandlingen är Sveriges första i ämnet konsthantverk och lades fram i december 2016 på HDK – Högskolan för Design och Konsthantverk vid Göteborgs universitet.

Den konstnärliga forskningen i Sverige har funnits i cirka 20 år, men det var först år 2010 som konsthantverk blev ett självständigt forskarutbildningsämne.
Att forska var dock ingen självklarhet för Mårten Medbo. Han hoppade av gymnasiet som 17-åring för att arbeta som lärling på ett krukmakeri. Vägen till en disputation har varit lång. Minst sagt.

I rollen som keramiker har Mårten Medbo alltid sett sig själv som en språklig utövare. Ibland mer medvetet, ibland mindre, men för honom är leran alltid ett sätt att kommunicera. Han menar att konsten är en språklig praktik och att det är hantverket som gör konsten tillgänglig.
– För att förstå nyanserna och för att kunna gå på djupet är språklig träning central i alla språk. Den som är duktig på det keramiska hantverket och materialet lera har en större lerbaserad språklighet.

Mårten Medbo är kritisk till den instrumentella syn på konsthantverk som slagit igenom de senaste decennierna. I så väl den allmänna debatten som på konsthögskolorna ses konsthantverket i första hand som en metod för att uppnå något annat, till exempel som ett sätt att ifrågasätta normer och strukturer. En av anledningarna till att han ville doktorera var för att få möjlighet att vända på det gängse synsättet och istället låta praktik se på teori.
– Ett frö väcktes när jag och en kollega lite skämtsamt ställde frågan varför det är lättare att föreställa sig en textbaserad keramiker än en lerbaserad statsvetare. Det satte fingret på de språkliga materialens olika status och kvalitet.

Han menar att dagens högskolesystem främjar en viss sorts konsthantverk – det konceptuella. Konsthantverk som syftar att ta del av samhällsdebatten får mer utrymme i tidningarna.
– Det pågår en akademiseringsprocess. Det gäller inte bara för keramik och lera utan för all hantverksbaserad språklighet inom akademin. Det språkhierarkiska systemet inom konsten sätter text först, sedan exempelvis foto och lera.

Mårten Medbos avhandling kan hämtas som pdf här:
http://hdl.handle.net/2077/46894
Den finns även som tryckt bok:
https://www.adlibris.com/se/bok/lerbaserad-erfarenhet-och-spraklighet-9789198242348