Hem » Galleri » Kaleidos stipendiat 2009: Maria Ylander, smyckekonst

Kaleidos stipendiat 2009: Maria Ylander, smyckekonst

Ett halsband kan vara en hel roman

7-29 mars 2009

Sedan 2002 delar Kaleido varje år ut ett stipendium för att bana väg för det nya inom konsthantverket och för att ge det nya konsthantverket en god start och en plats att visa sig. Berättigade att söka är alla som är under utbildning på en eftergymnasial konst-/konsthantverks-/design-skola eller som utexaminerades från en sådan för högst tre år sedan.

Årets Kaleidostipendiat heter Maria Ylander.

Juryn har denna gång bestått av två representanter från Kaleido samt Cilla Robach, intendent för konsthantverk och design på Nationalmuseum.

Juryns motivering är följande:
Maria Ylander tilldelas Kaleidos stipendium för sina starka och berättande smycken. Varje smycke är en egen värld och ett halsband kan vara en hel roman. Hennes smycken har historisk förankring samtidigt som hon lagt till något från vår egen tid. Hon räds inte svåra frågor. Bl a har hon inspirerats av traditionella sorgesmycken och skapat nutida sorgattribut. I en annan serie smycken har hon utgått från ”Gösta Berlings saga” av Selma Lagerlöf där hon tagit fasta på berättelsens motsatspar. Det tydliga uttrycket i hennes arbeten vittnar om en stor medvetenhet i skapandet.

I sin stipendieutställning hos Kaleido kommer hon främst att visa sitt examensarbete från HDK: sorgesmycken och smycken på temat Gösta Berlings saga.

Maria Ylander är född 1975, bosatt i Göteborg och tog magisterexamen på HDK:s program för smyckekonst våren 2008. Innan hon började på HDK studerade hon bl a konstvetenskap, religionsvetenskap och etnologi.