Hem » Galleri » Pernilla Sylwan, smyckekonst

Pernilla Sylwan, smyckekonst

en om dagen

23 oktober - 21 november 2010

En om dagen. I ett år. Det blir 365 stycken!

Som ett sätt att komma igång igen efter mammaledigheten gav silversmeden och smyckekonstnären Pernilla Sylwan sig själv uppgiften att göra ett föremål varje dag i ett helt år. Det skulle kunna vara allt ifrån grus lagt i mönster till användbara smycken i silver och guld. Men inget föremål skulle få ta mer än en dag i anspråk. Hon satte upp tydliga regler för hur det hela skulle gå till:

”jag kommer att göra ett verk om dagen i ett år med start 09 10 11
det måste vara nytt – något jag inte gjort förut
varianter på samma tema går bra
ett slags dagbok
alla dagar, utan undantag
vilket material som helst
vilken typ av föremål som helst
kan vara hur skissartat som helst
allt skall påbörjas och avslutas samma dag
blir jag inte klar får jag lämna det ofärdigt
projektet avslutas 10 10 10”

”Jag ville fånga mina impulser och ta vara på de idéer som uppstår när man tittar på världen med konsthantverksögon.”

Det syns att vissa föremål knappt har fått ta någon tid alls medan andra hunnit bli riktigt genomarbetade. Man kan också följa flera idéer från tanke till skiss och vidare till någonting ’färdigt’. Somliga saker skulle hon normalt inte visa i en utställning säger hon, men i det här sammanhanget tillför de enklaste tingen någonting och visar tankegångarna.

Varianter på samma tema är viktigt, föremålen får liksom mer betydelse då, menar Pernilla Sylwan.

”Jag tycker om att de tillhör en större helhet. Många ringar eller båtar tillsammans är roligare än en ensam ring eller båt.”

Men nu är alltså projektåret till ända och det är dags att summera det i form av en utställning.

”Jag blir glad när jag tittar på bilderna av mina 365 föremål, och det ska bli roligt att få packa upp alla lådorna, överblicka hela projektet och visa alltihop i Kaleidos galleri.”

Pernilla Sylwan är bl a utbildad på Konstfacks linje för metallformgivning och Stenebyskolan i Dals Långed. Hon är medlem i Kaleido sedan 2006. Hon är också med i metallformgivargruppen LOD i Stockholm där hon har sin verkstad. Se mer på www.pernillasylwan.sewww.pernillasylwan.se/blogg och www.lod.nu.