Hem » Galleri » Katarina Persson, keramik

Katarina Persson, keramik

Byggstenar

28 aug. - 19 sept. 2004

”I den här utställningen har jag valt att jobba med hexagonen som tema, men inte bara som den är utan även de former och mönster som bildas i och mellan hexagonerna.”

”Hexagonen, den sexkantiga formen, är en fantastisk byggsten. Getingarnas bon består av sexkantiga hål. Lerans minsta partiklar består av sexkantiga skivor som glider över varandra när man bearbetar den. Utställningen kommer till största delen att bestå av mitt ”första” material keramik, men även andra material kan dyka upp, som t.ex. betong och glas och kanske t.o.m. textil.”

Katarina Persson, som har egen keramikverkstad sedan 1996, har sina rötter i bruksgodset men har med tiden alltmer kommit in på kakel, tegel och skulptur.

Bland hennes tidigare arbeten kan nämnas ett omfattande uppdrag med tegel och tegelornament som hon utförde för Skånska gruvan vid Skansen i Stockholm 2000-2001.

Sedan 2003 har hon sin keramikverkstad i stallbyggnaden vid Österbybruks Herrgård.

Hon är medlem i bl.a. KIF och KHVC.