Hem » Bli medlem

Bli medlem


Till dig som vill bli medlem i Kaleido konsthantverk

Kaleido konsthantverk är ett kooperativ (= ekonomisk förening) som har funnits sedan år 2000. Vi konsthantverkare äger och driver alltså Kaleido tillsammans. Vi delar lika på de fasta kostnaderna och på arbetet med butiken, galleriet och föreningen. En liten andel av försäljningen går till butikens omkostnader. Vi har regelbundna möten då vi träffas och beslutar om verksamheten.
Dessutom vill vi utveckla oss som konstnärer och konsthantverkare. Därför ordnar vi emellanåt kurser, studiebesök och utställningsresor för oss i gruppen. Gruppens medlemmar har även möjlighet att ställa ut i Kaleidos välrenommerade galleri (vår utställningsverksamhet stöds av Statens Kulturråd och Kulturnämnden i Uppsala kommun).
Vi vill inte bara vara ett försäljningsställe med galleri, vi vill också vara ett nätverk och en stimulerande kunskapsbank för medlemmarna!

Är du yrkesverksam konsthantverkare? Alla material är välkomna: glas, trä, järn, silver, textil, keramik med mera!

Medlemskap
Kaleido är en förening där medlemmarna delar på arbete och ekonomiskt ansvar.

Detta innebär:
* Ca 2 dagars arbete per månad med försäljning i butik/galleri och/eller annat med anknytning till verksamheten. (Antalet arbetsdagar är till stor del relaterat till antalet medlemmar – ju fler medlemmar desto färre arbetsdagar per medlem).
* 12 % provision inkl. moms på sålda verk/produkter
* Månadsavgift (del av hyra), f n 625:- inkl. moms (2021). (Månadsavgiften är liksom arbetsdagarna delvis beroende av hur många medlemmar vi är).
* Deltagande i föreningens möten (oftast förlagda på kvällstid, en del sker digitalt) ca 6 gånger per år
* Ett aktivt engagemang för föreningen
* Regelbundna leveranser till butiken
* Möjlighet att ställa ut i Kaleidos galleri (med extra förmånliga villkor för medlemmarna)

Förutsättningarna för inval är:
* Professionell kvalité på dina produkter
* Att du själv formger och tillverkar föremålen
* Att du klarar regelbundna leveranser till butiken
* Gärna medlemskap i KHVC och/eller KRO

Insatsen (som återfås vid utträde) är 2.000:- .

Ansökningsförfarande

Viktigt att känna till för sökande:
Ibland är vissa hantverksmaterial/-tekniker mer företrädda än andra i föreningen. Därför gör Kaleido utöver ett kvalitetsurval även en bedömning av genre för att få en så stor variation som möjligt både vad gäller medlemsinriktning och utbudet i butiken.

Beskriv kortfattat din verksamhet, ange utbildning/erfarenhet och hur länge du varit yrkesverksam
* Ange meriter och referenser
* Berätta kort varför du vill vara med i Kaleido
* Bifoga 5–10 representativa foton (totalt max 5 MB) eller hänvisa till aktuell hemsida/Instagramsida.

Välkommen att skicka din ansökan till info@kaleido.nu !

Ytterligare information
Mejla info@kaleido.nu eller ring Kerstin tel. 070-495 01 77 eller Pia tel. 070-601 01 67‬.