Hem » Galleri » Christina Larsson, keramik

Christina Larsson, keramik

Behållare

30 sept. - 22 okt. 2006

”Med min utställning vill jag belysa keramikens fantastiska förmåga att övervinna tiden. I en obruten kedja sedan tidigaste bondestenålder, ca 7000 före Kristus i Främre Orienten, har människor tillverkat behållare i lera som bränts till keramik. Formfloran är lika varierad som människoslagen och lusten att dekorera och tänja på formen lika påtaglig under stenålder som i nutid. Skärvor och hela föremål från gamla kulturer som vi hittar idag ser likadana ut som när de hamnade i marken för fler tusen år sedan. Materialet keramik är nästan beständigt.” säger keramikern och arkeologen Christina Larsson.

Keramiken handlar för Christina Larsson om identitet, tillhörighet och referensramar men också om nyfikenhet:
”Jag kände mig som en ö som flöt omkring för sig själv, så jag var tvungen att läsa arkeologi för att kasta ankar och känna anknytning både bakåt och framåt i historien. För mej är samband och sammanhang viktigare än det unika. Som keramiker vill jag ’höra till’ och ingå i historien med de andra.”

Christina Larsson arbetar i både gamla och nya tekniker, och har tidigare bl a gjort repliker av arkeologiska fynd åt museer. Hon menar att genom årtusendena är det egentligen bara elektriciteten som har tillförts keramiken, så att vi nu kan använda eldrivna drejskivor och ugnar.

”Jag har längtat efter att få jobba med äldre tidskrävande tekniker som tumning, ringling, svartbränning och vedbränning. Men det är svårt att hinna med det till vardags om man ska livnära sig som keramiker. Utställningen Behållare är resultatet av ett forskningsarbete där jag tagit mig tiden och rätten att smaka på och göra personliga tolkningar av andra kulturers och tiders teknik-, form- och funktionstänkande.”

Se även www.keramikerchristinalarsson.nu